fbpx

VIETNAM

The Cancer Voice Asia | THE CANCER VOICE VIETNAM
The Cancer Voice is a community-based group in Vietnam that specifically assists cancer patients as well as supporting their families so they do not feel alone in the fight against cancer every day. We are happy to be around when they need us the most.
Who are we?
We can be anyone, from people affected by the disease to volunteers, business people or mothers. Together we make The Cancer Voice be heard.
It is said that this is a battle between what science knows, love can do, and what time cannot tell. We are eagerly awaiting the hope and trust of children with cancer as a fellow traveler along the way.
Through meaningful activities such as spiritual gifts, we are eager to energize the children and raise awareness of the disease they acquired at a very young age. At the same time, we earnestly call on individuals, collectively to bring their faith to the children. Because when we do this alone, we also do things very little, together we can create many things.
This is also the cause of The Cancer Voice.
I want to share with everyone about my fear – the fear of being forgotten,” the character Augustus began the story of the stars in the wrong way in the movie, “The Fault In Our Stars.” But at The Cancer Voice, fragments of memories, emotions about them are always kept in the hearts of everyone — forever.
What can we do?
There is no luxury. All come from love. In life, there is only one vital thing, and that is to love each other.
Why do we have to do this?
Because the children are suffering from this evil cancer. In return, we get the happiness from helping these children.
What do we want?
Delivering hope and belief for the children and their families to continue fighting. Call for help, support from the community.
A few words from us, we are always here when you need us most.
Do not let go of your hands, maybe a miracle will happen for only two seconds after you do that unselfish act today.
 
The Cancer Voice là nhóm hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam, mà cụ thể là giúp đỡ các bệnh nhi ung thư cũng như hỗ trợ gia đình các em để họ không cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến chống lại ung thư mỗi ngày. Chúng tôi sẵn lòng có mặt ở cạnh khi các em cần chúng tôi nhất.
Chúng tôi là ai?
Chúng tôi có thể là bất cứ ai, từ những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đến các tình nguyện viên, một doanh nhân hay bà mẹ. Cùng nhau chúng tôi tạo nên The Cancer Voice.
Có thể nói đây là trận chiến giữa một bên là những gì khoa học đã biết, tình yêu có thể làm và một bên là thời gian. Chúng tôi mong mỏi, hết sức mong mỏi truyền tải hy vọng, niềm tin đến các bệnh nhi ung thư với vai trò của một người bạn đồng hành đi cùng các em trên suốt chặng đường này.
Thông qua các hoạt động ý nghĩa như những món quà tinh thần, chúng tôi tha thiết tiếp thêm năng lượng, nghị lực cho các em và nâng cao nhận thức của mỗi người về căn bệnh này. Đồng thời chúng tôi tha thiết kêu gọi cá nhân, tập thể chung tay thắp sáng niềm tin cho các em. Bởi khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.
Đây cũng chính là nguyên nhân ra đời The Cancer Voice.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình – nỗi sợ bị lãng quên”, nhân vật Augustus đã bắt đầu câu chuyện về những vì sao sai lối như thế trong tác phẩm “Khi lỗi thuộc về những vì sao”.
Nhưng tại The Cancer Voice, những mảnh kí ức, tình cảm về các em luôn được lưu giữ trong tim mỗi người, mãi mãi.
Chúng tôi làm thế thì được gì?
Không gì xa xỉ cả. Tất cả xuất phát từ tình yêu. Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau.
Tại sao chúng tôi phải làm điều này?
Vì các em nhỏ đang phải chịu căn bệnh ung thư quái ác này. Vì hạnh phúc mà chúng tôi nhận lại được từ các em.
Chúng tôi muốn gì?
Truyền tải hy vọng, niềm tin để các em cùng gia đình tiếp tục chiến đấu. Kêu gọi sự trợ giúp, ủng hộ từ cộng đồng.
Đôi lời nhắn nhủ, chúng tôi luôn ở đây khi các em cần chúng tôi nhất.
Đừng buông tay, có thể phép mầu sẽ xảy đến chỉ hai giây sau khi bạn làm thế.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout